Het project betreft het zetten van een voorgevel voor een slechte oude gevelmuur in een gangpad. Toegepast paneel is de prachtige zilveren YMSG9006A.